Skip to main content

Kinga Cikowska - Cieśla

Studia magisterskie

Pedagogika terapeutyczna, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia podyplomowe

Fizjoprofilaktyka i korektywa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Edukacja początkowa z reedukacją, Uniwersytet Warszawski