Skip to main content

Małgorzata Szyszka

Studia magisterskie  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.