Skip to main content

Wioletta Pilaszewska

Studia licencjackie

Uniwersytet  M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • pedagogika przedszkolna i oligofrenopedagogika

Studia magisterskie

Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • doradztwo zawodowe i personalne