Skip to main content

Katarzyna Bandyra

Studia licencjackie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • Pedagogika przedszkolna z edukacja wczesnoszkolną

Studia magisterskie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

  • Pedagogika integracyjna i włączająca